Psané žurnalistice se Martina Kociánová věnuje souběžně se svou kariérou moderátora. Navzdory tomu, že si tohoto útvaru váží v žurnalistice asi nejvíce, tak se mu z časových důvodů může věnovat jen okrajově. Mezi léty 2001 až 2003 psala pravidelně sloupky do časopisu Květy. Příležitostně píše cestovní reportáže či rozhovory s lidmi, kteří mají co říci.

design:Jana Rennerová © 2009