ZÁCHRANA KLÁŠTERA PIVOŇ: SDRUŽENÍ AURELIUS


Vážení a milí přátelé,
dovolte nám, prosím, požádat Vás o pomoc dětem a seniorům; o pomoc při záchraně a rekonstrukci neobyčejně vzácné kulturní památky, bývalého augustiniánského kláštera v obci Pivoň u Domažlic. Klášter po své rekonstrukci bude sloužit jako léčebné a rehabilitační středisko pro postižené děti, jako azyl pro děti z válečných či nebezpečných oblastí nebo oblastí zasažených přírodní katastrofou. Bude zde také zřízeno hezké a příjemné ubytování pro babičky a dědečky, kteří zde najdou domov a také práci s dětmi a pro děti.

V jiné části objektu někdejšího pivoňského kláštera bude zřízena knihovna a archiv, jež budou tématicky zaměřeny zejména na historii, současnost a budoucnost soužití evropských národů, národností a náboženství. Budou zde pořádány semináře, přednášky, setkávání lidí, výstavy, koncerty a další kulturní a společenské akce.

Součástí rekonstruovaného objektu budou také například hřiště pro děti, umělecké a řemeslné dílny, obrazová a fotografi cká galerie, meditační zahrada a další okrasné, umělecké, rehabilitační a léčebné prostory.

Pomozte nám, prosím, zachránit vzácnou historickou a kulturní památku a proměnit ji ze smutného, chátrajícího komplexu domů na místo uzdravování, krásy a radosti.

Děkujeme Vám za pomoc všem těm, kteří si bez Vaší laskavosti pomoci nemohou.

www.aurelius.cz
design:Jana Rennerová © 2009